หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ หัวใจนักบริหาร โดย พระเทพโสภณ สำนักพิมพ์ อมรินทร์ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

หัวใจนักบริหาร โดย พระเทพโสภณ สำนักพิมพ์ อมรินทร์ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 หัวใจนักบริหาร โดย พระเทพโสภณ สำนักพิมพ์ อมรินทร์ ⭐⭐⭐⭐⭐

หัวใจนักบริหาร

หัวใจนักบริหาร
.   “หัวใจนักบริหาร” จะพาคุณพบกับศิลปะแห่งการทำงานให้สำเร็จ และอยู่ในหัวใจของเพื่อนร่วมงาน โดยในเล่มได้อธิบายถึงคุณธรรมของนักบริหาร หลักธรรมของครูและจรรยาบรรณของข้าราชการ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย เบาสมอง ซึ่งคุณนำปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

สารบัญ
คุณธรรมสำหรับนักบริหาร
- หน้าที่ของนักบริหาร
- คุณลักษณะของนักบริหาร
- วิธีการบริหาร
- ธรรมะเพื่อการบริหาร
1. ปัญญาพละ
2. วิริยพละ
3. อนวัชชพละ
4. สังคหพละ
บทสรุป
ครูที่ดีต้องมีธรรมะ
- ผู้นำต้องมีธรรมะ
- จริยธรรมยุคอุตสาหกรรมใหม่
- พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดเชิงคุณธรรม
- ทำดีให้ได้ดี
- ทำดีให้ถึงดี
- ทางสายกลาง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน หัวใจนักบริหารเล่มนี้

ติดต่อทางไลน์ Line ID: @oml8411t
หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อนสีเขียวได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน