หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ จอมใจอสูรทะเลทราย โดย กลิ่นแก้วกำยาน สำนักพิมพ์ Seetan 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

จอมใจอสูรทะเลทราย โดย กลิ่นแก้วกำยาน สำนักพิมพ์ Seetan ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 จอมใจอสูรทะเลทราย โดย กลิ่นแก้วกำยาน สำนักพิมพ์ Seetan ⭐⭐⭐⭐⭐

จอมใจอสูรทะเลทราย

จอมใจอสูรทะเลทราย
.   "เลโอ" คือนักเล่านิทานซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับ "พั้นต์" ตามกฏของนักเล่านิทานแล้ว จะต้องกลืนกินดวงวิญญาณของมุนษย์ เพื่อใช้เป็นพลังชีวิตในการต่อชีวิตของตนเอง หลังจากนักเล่านิทานได้ทำให้ความหวังของมุนษย์ผู้นั้นเป็นจริงได้ ชีวิตมนุษย์สำหรับเลโอคือสิ่งไม่มีค่าเลย แต่พั้นต์กลับคิดตรงข้ามกับเลโอ พั้นต์จึงอยากให้เพื่อนรักได้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์รวมถึงความรักด้วย พั้นต์จึงให้เลโอกลายมาเป็นตัวละครเอกของเขา โดยมีสาวไทยชื่อว่า "อัณ" เป็นตัวละครอีกตัว ที่จะมาช่วยหลอมละลายหัวใจที่ไร้ความรักและความเยือกเย็นของเลโอ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน จอมใจอสูรทะเลทรายเล่มนี้