หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ โอกาสสร้างโจร โดย ชาตินิยม-คล้ามไพบูลย์ สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร หมวดหนังสือ
โอกาสสร้างโจร

โอกาสสร้างโจร
.   หนังสือ "โอกาสสร้างโจร" เล่มนี้ ต้องการบอกเล่าเหตุแห่งปัญหาโดยมุมมองของข้อคิดต่างๆ ซึ่งคิดว่าหลายคนจะยอมรับด้วยเจตนาบริสุทธิ์ได้ สังคมฝรั่งที่นำมาเปรียบเทียบศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในเหตุแห่งปัญหาต่างๆ นี้ เป็นสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมา ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ บนพื้นฐานของความสมดุลในสภาวะต่างๆ ขณะเดียวกันก็พยายามปรับปรุง รักษาความเมตตา และความยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นในสังคมให้ดำเนินไปในสภาวะสมดุล เพื่อเป็นสมบัติของลูกหลานและสรรพสิ่งทั้งหลายต่อไปในอนาคต


สารบัญ

- ปรัชญาทางสายกลาง และปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกที่มีผลกับประเทศไทย
- สันโดษ โจทก์แห่งชีวิต
- มองโจรทางใจ
- รูปของความไม่สมดุล
- ความไม่สมดุล หนุนใครในสังคม
- 3G-4G-5G...100G
- พัฒนาสัมพันธ์
- เหตุแห่งความไม่สมดุล
- ภาวะไม่สมดุลของสังคมโลก และประเทศไทย
- มองไทยในธรรม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน โอกาสสร้างโจรเล่มนี้