หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ สู่ความเป็นเลิศในการบริหารตน-บริหารคนและงาน โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

สู่ความเป็นเลิศในการบริหารตน-บริหารคนและงาน โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 สู่ความเป็นเลิศในการบริหารตน-บริหารคนและงาน โดย สมชาติ-กิจยรรยง สำนักพิมพ์ Smart-Life ⭐⭐⭐⭐⭐

สู่ความเป็นเลิศในการบริหารตน-บริหารคนและงาน

สู่ความเป็นเลิศในการบริหารตน-บริหารคนและงาน
.   "สู่ความเป็นเลิศในการบริหารตน บริหารคนและงาน" เล่มนี้ ได้รวบรวมคำตอบ และขั้นตอนการบริหารที่เป็นระดับ ไม่ว่าจะเป็นตนเอง ผู้อื่น และงาน เพื่อให้ท่านผู้อ่านและองค์กรประสบกับความสำเร็จสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป เนื่องจากเป็นการเข้าสู่ในยุคปัจจุบันการพัฒนาองค์กรและการวางแผนเพื่อปรับปรุงธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การพัฒนาองค์กรและการวางแผนเพื่อปรับปรุงธุรกิจ จึงได้รับความสนใจอย่างมาก เพื่อการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านองค์กรและการจัดการ เป็นความพยายามของทั้งระบบ ที่รวมถึงฝ่ายจัดการระดับสูงโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มความมีประสิทธิผล รวมทั้งสุขภาพของผู้บริหารและขององค์กรทั่วๆ ไป เพื่อที่จะช่วยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคนและองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


สารบัญ

บทที่ 1 ก้าวสู่ผู้นำกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
บทที่ 2 ผู้บังคับบัญชากับหน้าที่การเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร
บทที่ 3 การบริหารที่ทำให้พนักงานมีส่วนร่วม
บทที่ 4 การพัฒนาความคิดและจิตสำนึกการทำงานให้กับทีมงาน
บทที่ 5 เทคนิคในการวางแผนงาน
บทที่ 6 แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลระดับต่างๆ
บทที่ 7 มาตรฐาน ISO กับหลักการสร้างสรรค์องค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน
บทที่ 8 วิธีการดำเนินการกับบุคคลหรือทีมงานที่ก่อปัญหา
บทที่ 9 เทคนิคการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บทที่ 10 เทคนิคการพัฒนาและปรับปรุงงาน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน สู่ความเป็นเลิศในการบริหารตน-บริหารคนและงานเล่มนี้