หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เข็มทิศความคิด-3-อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข- โดย Ohm-Pattanachoti สำนักพิมพ์ PlanB 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เข็มทิศความคิด-3-อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข- โดย Ohm-Pattanachoti สำนักพิมพ์ PlanB ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เข็มทิศความคิด-3-อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข- โดย Ohm-Pattanachoti สำนักพิมพ์ PlanB ⭐⭐⭐⭐⭐

เข็มทิศความคิด-3-อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข-

เข็มทิศความคิด-3-อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข-
.   การอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุขนั้น จำเป็นต้องเปิดใจให้กว้าง ยอมรับทั้งข้อดี และข้อเสียของผู้อื่น ทั้งยังต้องปรับทัศนคติ วิธีคิดใหสอดคล้อง หรือไม่ขัดแย้งกันจนเกิดเป็นความบาดหมางกัน เราอยู่คนละทิศ เกิดมาด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคนที่นี่ คนที่ไหน หรือคนทุกที่ ก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เพียงแค่คุณเปิดหัวใจให้กว้างเท่านั้น หนังสือเล่มนี้มีวิธีปฏิวัติความคิด วิธีปฏิบัติ ที่จะทำให้ทุกคนสามารถอยู่กันอย่างมีความสุขได้ภายใน 60 วัน ซึ่งรอคุณมาพิสูจน์พร้อมกันแล้วในเล่ม


สารบัญ

Day 1 : มนุษย์แห่งกฎเกณฑ์
Day 2 : พอกันที!
Day 3 : ความสัมพันธ์ในความคิด
Day 4 : ธรรมะ กับ อำนาจ
Day 5 : คนที่ประสบความสำเร็จ
Day 6 : รักโดยไม่มีเงื่อนไข
Day 7 : อำนาจทำให้ขาดสติ
Day 8 : กบเลือกนาย (ใหม่) อีกแล้ว...
Day 9 : พลังประชาชน...พลังแห่งสันติวิธี
Day 10 : เศรษฐกิจพิเศษ...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เข็มทิศความคิด-3-อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข-เล่มนี้