หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ รัก...ร้าย-พิมพ์ซ้ำ-เปลี่ยนปก- โดย ณารา สำนักพิมพ์ พิมพ์คำ หมวดหนังสือ
รัก...ร้าย-พิมพ์ซ้ำ-เปลี่ยนปก-

.   คนคู่หนึ่งรู้จักกันตั้งแต่เป็นเด็ก ความรัก ความผูกพัน ก่อตัวขึ้นทีละน้อย จนเติบใหญ่สู่วัยหนุ่มสาว เขาและเธอต่างมอบร่างกายและหัวใจ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว คำมั่นสัญญารัก...ไม่เคยเสื่อมคลาย แล้ววันหนึ่ง ภารกิจทางการทหารทำให้เขาจำต้องเดินทางสู่สมรภูมิรบ วันที่เขากลับมาอย่างบอบช้ำ ทุกอย่างก็พลันเปลี่ยนแปรคาดไม่ถึง เมื่อพบว่า...เธอ...เป็นอื่น รักกลายเป็นร้าย เคียดแค้นและชิงชัง !
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน รัก...ร้าย-พิมพ์ซ้ำ-เปลี่ยนปก-เล่มนี้