หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ จิตจักรพรรดิ-ตอน-ลายเซ็นจักรพรรดิ โดย ดังตฤณ สำนักพิมพ์ Howfar หมวดหนังสือ
จิตจักรพรรดิ-ตอน-ลายเซ็นจักรพรรดิ

จิตจักรพรรดิ-ตอน-ลายเซ็นจักรพรรดิ
.   เมื่อลายเซ็นจากมือคนถูกลอกเลียนได้ไม่ยาก แต่ลายเซ็นในจิตของจักรพรรดิไม่อาจถูกลอกเลียนด้วยวิธีใดๆ เพราะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดว่ามีได้จริงด้วยซ้ำ เชิญสัมผัสกับความระทึกทางจิตอันน่าตื่นเต้นราวกับเรื่องจริงเกิดขึ้นต่อหน้าคุณพร้อมกันได้แล้ว...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน จิตจักรพรรดิ-ตอน-ลายเซ็นจักรพรรดิเล่มนี้