หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เล่าเรื่องมหาภารตะ โดย จุฑารัตน์ สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์ หมวดหนังสือ
เล่าเรื่องมหาภารตะ

.   มหากาพย์แห่งการต่อสู้ของธรรมะและอธรรม
ต้นกำเนิดอันยิ่งใหญ่ของอินเดีย

"...มหากาพย์มหาภารตะเป็นวรรณกรรมสำคัญที่สุดเล่มหนึ่งของโลก เป็นสารานุกรมหรือที่รวมของเรื่องราวปรัมปรา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนความรู้อันเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมและการเมืองของอินเดียในสมัยโบราณ..."

ยวาหระลาล เนห์รู
นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เล่าเรื่องมหาภารตะเล่มนี้