หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ มนุษย์โบราณ-ภาค-1-กำเนิดมนุษย์และสังคมนักเก็บของป่า-ล่าสัตว์ โดย เคนเนทแอล.-เฟเดอร์ สำนักพิมพ์ อมรินทร์ หมวดหนังสือ
มนุษย์โบราณ-ภาค-1-กำเนิดมนุษย์และสังคมนักเก็บของป่า-ล่าสัตว์

มนุษย์โบราณ-ภาค-1-กำเนิดมนุษย์และสังคมนักเก็บของป่า-ล่าสัตว์
.   หนังสือที่มุ่งสร้างความเข้าใจภาพอันพร่าเลือนของมนุษย์ในอดีต โดยบันทึกเหตุการณ์ว่าด้วยวิวัฒนาการทางกายภาพและทางวัฒนธรรมของมนุษย์ คือ ใจความหลักของตำราเล่มนี้ เริ่มต้นด้วยวิวัฒนาการของบรรพบุรุษวงศ์โฮมินิดรุ่นแรกสุดของเรา ร่องรอยวิวัฒนาการของสายพันธุ์มนุษย์สมัยใหม่ และวิถีชีวิตอันหลากหลายซึ่งบรรพบุรุษของเราดำเนินไปในกระแสพัฒนาการของสังคมผลิตอาหารและอารยธรรมที่ซับซ้อน จุดประสงค์ของผู้เขียนก็คือ หวังให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของบันทึกเหตุการณ์อันยาวนานเกี่ยวกับมนุษยชาติและกระบวนการที่ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง กล่าวกันว่า ลักษณะเฉพาะที่เด่นชัดอย่างหนึ่งของมนุษย์คือ การที่พวกเขาไม่เพียงสามารถบันทึก ระลึก จดจำ และเผชิญหน้าอดีตในภาวการณ์ปัจจุบัน แต่ยังสามารถวางแผนล่วงหน้าสำหรับอนาคตและตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับอดีตได้ในแง่นี้ มนุษย์โบราณ ย่อมเป็น “คู่มือมนุษย์” เล่มสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจรากเหง้าของเรา ว่าเราเป็นใคร มาจากไหน ดำเนินและดำรงชีวิตมาอย่างไร เพราะเหตุใดเราจึงเป็นเช่นที่เราเป็นในทุกวันนี้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน มนุษย์โบราณ-ภาค-1-กำเนิดมนุษย์และสังคมนักเก็บของป่า-ล่าสัตว์เล่มนี้