หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ หลังประติมาสาธารณสุข-20-เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย โดย น.พ.-พงศธร-พอกเพิ่มดี สำนักพิมพ์ สสส. หมวดหนังสือ
หลังประติมาสาธารณสุข-20-เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย

หลังประติมาสาธารณสุข-20-เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย
.   หนังสือที่ถอดแนวคิดและการทำงานของผู้คนจำนวนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย ด้วยหวังว่าประสบการณ์อันมีค่าจะเป็นแบบอย่างให้กับอนุชนรุ่นหลัง เพราะท่านเหล่านี้ไม่เพียงเป็นสถาปนิกที่ออกแบบ เป็นวิศวกรที่สร้างบ้าน หากยังเป็นเสา เป็นพื้น เป็นหลังคา ที่ค้ำยันบ้านหลังนี้ ให้อบอุ่น มั่นคง มาจนปัจจุบัน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนแรกคือ ปาฐถกา “ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย” โดยศ.นพ.ประเวศ วะสี ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ได้สละเวลาเขียนถึงผู้ที่เราไม่สามารถสัมภาษณ์ได้ทั้งจากข้อจำกัดเรื่องสุขภาพและบางท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว ส่วนที่สามเป็นส่วนที่สัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยในอดีตและปัจจุบัน และส่วนสุดท้าย คือ รายละเอียดของเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.) ที่พยายามจะสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อมาสานต่องานชิ้นสำคัญชิ้นนี้ต่อไป
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน หลังประติมาสาธารณสุข-20-เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยเล่มนี้