หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ คัมภีร์สปอนเซอร์ระดับเทพ-วิธีดึงดูดคนเข้าสู่ธุรกิจ-แบบที่ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้ โดย ภัทระ-ฉลาดแพทย์ สำนักพิมพ์ Good-life 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

คัมภีร์สปอนเซอร์ระดับเทพ-วิธีดึงดูดคนเข้าสู่ธุรกิจ-แบบที่ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้ โดย ภัทระ-ฉลาดแพทย์ สำนักพิมพ์ Good-life ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 คัมภีร์สปอนเซอร์ระดับเทพ-วิธีดึงดูดคนเข้าสู่ธุรกิจ-แบบที่ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้ โดย ภัทระ-ฉลาดแพทย์ สำนักพิมพ์ Good-life ⭐⭐⭐⭐⭐

คัมภีร์สปอนเซอร์ระดับเทพ-วิธีดึงดูดคนเข้าสู่ธุรกิจ-แบบที่ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้

คัมภีร์สปอนเซอร์ระดับเทพ-วิธีดึงดูดคนเข้าสู่ธุรกิจ-แบบที่ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้
.   ธุรกิจเครือข่าย เป็นธุรกิจที่ไม่มีทางลัดในการประสบความสำเร็จ ทุกอย่างต้องเป็นตามลำดับขั้น เพียงแต่คำว่าการทำตามลำดับขั้นอย่างถูกต้องนั้น ต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องทัศนคติและการช่วยเหลือผู้คน ซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริงของคำว่า "สปอนเซอร์" พอเสียทีกับวิธีล่ารายชื่อเพื่อน แล้วไปไล่บี้ทำลายมิตรภาพ โม้เรื่องผลิตภัณฑ์ ยกเมฆอิสรภาพทางการเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย พบกับการแนะนำผู้มุ่งหวังที่ตรงและดีที่สุด ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ในเล่ม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน คัมภีร์สปอนเซอร์ระดับเทพ-วิธีดึงดูดคนเข้าสู่ธุรกิจ-แบบที่ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้เล่มนี้