หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย โดย นนทพร-อยู่มั่งมี สำนักพิมพ์ มติชน 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย โดย นนทพร-อยู่มั่งมี สำนักพิมพ์ มติชน ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย โดย นนทพร-อยู่มั่งมี สำนักพิมพ์ มติชน ⭐⭐⭐⭐⭐

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย
.   การที่ธรรมเนียมราชสำนักเป็นเรื่องราวเฉพาะกลุ่มทำให้ราษฎรขาดความเข้าใจและสิ่งที่ตามมาคือ ความเชื่ออย่างผิด ๆ โดยเฉพาะธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านายย่อมเป็นสิ่งที่ราษฎรยากจะทราบถึงข้อเท็จจริงในแต่ละขั้นตอน อย่างมากก็เพียงรับทราบเมื่อมีการก่อสร้างพระเมรุมาศหรือพระเมรุ อาทิ ราษฎรจำนวนไม่น้อยยังเชื่อถึงเรื่องการ "เสียบ" เมื่อมีการอัญเชิญพระบรมศพและพระศพลงสู่พระโกศแล้ว และเรื่องนี้ยังคงเล่าสืบเนื่องกันมาจนแม้กระทั่งผู้เขียนในวัยเยาว์ก็ยังเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้อยู่เสมอ

ดังนั้นข้อมูลที่ผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ "ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย" คงจะพอทำให้ผู้อ่านทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดทั้งที่เป็นโบราณราชประเพณีที่มิได้ปฏิบัติแล้ว และที่คงมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงภาพถ่ายงานพระบรมศพและพระศพเจ้านายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร นอกจากนี้ ยังได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมเนียมการลักพระศพ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพระราชพิธีและพิธีที่น้อยคนจะทราบเนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติในยามวิกาลโดยมีผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเจ้านายและเจ้าพนักงานบางส่วนเท่านั้น อันเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์แก่เนื้อหาสาระของธรรมะเนียมพิธีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพเจ้านายอย่างครบถ้วนมากขึ้น
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านายเล่มนี้