หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ สวดมนต์ข้ามปี-เริ่มสิ่งดีปีใหม่-+ปฏิทินธรรมคำกลอน-พุทธทาส-พุทธศักราช-2561 โดย บก.-สนม-นิลวรรณ สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ หมวดหนังสือ

สวดมนต์ข้ามปี-เริ่มสิ่งดีปีใหม่-+ปฏิทินธรรมคำกลอน-พุทธทาส-พุทธศักราช-2561 โดย บก.-สนม-นิลวรรณ สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ

สวดมนต์ข้ามปี-เริ่มสิ่งดีปีใหม่-+ปฏิทินธรรมคำกลอน-พุทธทาส-พุทธศักราช-2561

สวดมนต์ข้ามปี-เริ่มสิ่งดีปีใหม่-+ปฏิทินธรรมคำกลอน-พุทธทาส-พุทธศักราช-2561
.   รวมบทเจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวาระโอกาสทั่วไป โดยยึดบทสวดมนต์ตามที่มหาเถรสมาคมเคยประกาศใช้ พิเศษด้วยบทเพิ่มเติมอื่น ๆ อาทิ บทมงคลสูตร บทรตนสูตร บทกรณียเมตตสูตร บทโมรปริตร บทอาฏานาฏิยสูตร บทโพชฌงคปริตร ธรรมจักกัปปวัตนสูตร คาถาชินบัญชร เป็นต้น "สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่" ด้วยการสวดมนต์พร้อมกัน ณ วัดใกล้บ้านและทุกสถานที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องตลอดปีและตลอดไป

พิเศษด้วย "ปฏิทินธรรมคำกลอน พุทธทาส พุทธศักราช 2561" ปฏิทินธรรมแบบตั้งโต๊ะ รูปลักษณ์โดดเด่น มีสไตล์ บรรจุในแพ็คเกจดีไซน์ เก๋ไก๋ เหมาะเป็นของขวัญ ให้คนที่ท่านรักและห่วงใย หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน สวดมนต์ข้ามปี-เริ่มสิ่งดีปีใหม่-+ปฏิทินธรรมคำกลอน-พุทธทาส-พุทธศักราช-2561เล่มนี้