หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ โมเดราโต-กันตาบิเล-:-Moderato-Cantabile โดย Marguerite-Duras-มาร์เกอริต-ดูราส- สำนักพิมพ์ อ่าน ❤️❤️❤️ หมวดหนังสือ

โมเดราโต-กันตาบิเล-:-Moderato-Cantabile โดย Marguerite-Duras-มาร์เกอริต-ดูราส- สำนักพิมพ์ อ่าน ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ ❤️ โมเดราโต-กันตาบิเล-:-Moderato-Cantabile โดย Marguerite-Duras-มาร์เกอริต-ดูราส- สำนักพิมพ์ อ่าน ⭐⭐⭐⭐⭐

โมเดราโต-กันตาบิเล-:-Moderato-Cantabile

โมเดราโต-กันตาบิเล-:-Moderato-Cantabile
.   "โมเดราโต กันตาบิเล : Moderato Cantabile" เล่มนี้ เป็นผลงานนวนิยายเล่มที่สามของ "มาร์เกอริต ดูราส" แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสโดย "กรกช อรุณพงศ์ไพศาล" เนื้อหาภายในเล่มเป็นเหมือนการสืบสาวเรื่องราว เสาะหาสิ่งที่ซ่อนเร้น จับตามองรายละเอียด เพื่อจะเลือกสรรถ้อยคำในภาษาไทยที่เหมาะสม เพื่อให้บทแปลคงนุภาพของบทประพันธ์ ที่จะชักจูงผู้อ่านให้ดำดิ่งลงไปค้นหาสิ่งที่ตัวละคร "บอกเล่า" โดยไม่ได้กล่าวออกมา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน โมเดราโต-กันตาบิเล-:-Moderato-Cantabileเล่มนี้