หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ มองย้อนกลับ-คิดย้อนศร โดย ราช-รามัญ สำนักพิมพ์ ปราชญ์ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

มองย้อนกลับ-คิดย้อนศร โดย ราช-รามัญ สำนักพิมพ์ ปราชญ์ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 มองย้อนกลับ-คิดย้อนศร โดย ราช-รามัญ สำนักพิมพ์ ปราชญ์ ⭐⭐⭐⭐⭐

มองย้อนกลับ-คิดย้อนศร

มองย้อนกลับ-คิดย้อนศร
.   การมองแต่เป้าหมายแล้วเดินไปข้างหน้าโดยไม่ระมัดระวังข้างหลัง เป็นการเดินที่ขาดความรัดกุม เพราะชีวิตจริงของคนนั้น การเดินเพื่อจะไปให้ถึงชัยชนะ ต้องมีความรัดกุมทุกฝีก้าว หนังสือ "มองย้อนกลับ...คิดย้อนศร" เล่มนี้ ได้นำเสนอมุมมองการมองโลก หลากหลายเรื่องราวในมุมย้อนกลับ...ในการใช้ชิวิต ที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จได้จริง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน มองย้อนกลับ-คิดย้อนศรเล่มนี้