หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ กระดังงาซ่อนกลิ่น โดย ปรุงจันทร์ สำนักพิมพ์ ivy หมวดหนังสือ
กระดังงาซ่อนกลิ่น

กระดังงาซ่อนกลิ่น
.  
กระดังงาดอกนี้ซ่อนกลิ่นหอม ส่งกลิ่นเย้ายวนใจให้ถวิลหา
แม้นได้ยลชมพักตร์ก็ตรึงตรา ชวนปรารถนาแม่กระดังงาซ่อนกลิ่น…ไร้สิ้นรอยราคีใด

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน กระดังงาซ่อนกลิ่นเล่มนี้