หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ก้าวตามอริยะ-ยอดคนอัจฉริยะได้อีก โดย ภาสภูริพันธ์ สำนักพิมพ์ Think-Beyond หมวดหนังสือ
ก้าวตามอริยะ-ยอดคนอัจฉริยะได้อีก

ก้าวตามอริยะ-ยอดคนอัจฉริยะได้อีก
.   หนังสือที่จะทำให้ท่านผู้อ่านซาบซึ้งไปกับคำสอนของผู้เป็นอริยบุคคล ซึ่งคือผู้ที่เจริญ ผู้ที่ประเสริฐ ที่ทรงเมตตากรุณาสั่งสอนมวลมนุษยชาติได้ดำเนินรอยตามมรรคาอันประเสริฐ เมื่อได้ลองคิดกล้าที่ก้าวตามอริยะ และลองปฏิบัติตาม เชื่อว่าในไม่ช้า หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณอัจฉริยะทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่ออ่านจบคงไม่ได้งมงายกันอีกต่อไปในการดำเนินชีวิต
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ก้าวตามอริยะ-ยอดคนอัจฉริยะได้อีกเล่มนี้