หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ คนฉลาดแสร้งโง่-(ฉบับสมบูรณ์) โดย อิบูคิ-ทาคาชิ-โทขุดะ-โทราโอะ สำนักพิมพ์ เต๋าประยุกต์-๒๐๑๑ หมวดหนังสือ
คนฉลาดแสร้งโง่-(ฉบับสมบูรณ์)

คนฉลาดแสร้งโง่-(ฉบับสมบูรณ์)
.   หนังสือ "คนฉลาดแสร้งโง่" เล่มนี้ อธิบายทัศนะ วิธีการทำงาน และท่าทีการวางตัวของผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ซึ่งส่วนใหญ่จะรู้จักแสร้งโง่ เริ่มจากลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ยืนหยัดถึงที่สุด และแสวงผู้ร่วมมือ ด้วยความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ล้วนเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีสารบัญ
ภาคที่ 1 คนฉลาดแสร้งโง่
- คนฉลาดไม่ประสบความสำเร็จ
- "ความเป็นมนุษย์" ของคนโง่
- โปรดใช้ชีวิตแบบต่อต้านความรู้
ฯลฯ

ภาคที่ 2 ทำไมต้องแสร้งโง่
- มี "เมียดุร้าย" โชคหรือเคราะห์?
- "พ่อแม่ที่โง่เขลา" คือสาเหตุหลักที่ทำให้ลูกเคราะห์ร้าย
- คนฉลาดคือหนอนน่าสมเพศ
ฯลฯ

ภาคที่ 3 ถึงหัวไม่ดี ก็ประสบความสำเร็จได้
- บทนำ : จิตใจกล้าต่อสู้ คือหลักประกันแห่งความสำเร็จ
- ตั้งเป้าหมายเหนือความสามารถร้อยเท่า
- ดำเนินการ ดำเนินการ และดำเนินการ

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน คนฉลาดแสร้งโง่-(ฉบับสมบูรณ์)เล่มนี้