หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ คัมภีร์นักนวัตกรรม โดย Richard-Luecke-(ริชาร์ด-ลุกซ์) สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท หมวดหนังสือ
คัมภีร์นักนวัตกรรม

คัมภีร์นักนวัตกรรม
.   โลกธุรกิจในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ! และนวัตกรรมคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ! คำถามก็คือ คุณพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมของคุณให้นำพาองค์กรไปสู่ความเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? คัมภีร์นักนวัตกรรม Harvard Business Essentials The Innovator’s Toolkit คือหนังสือรวมสุดยอดกลยุทธ์ที่ผู้นำองค์กรทุกคนควรอ่านเพื่อผลักดันองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ! เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม เรียนรู้วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ! เทคนิคผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อพัฒนาไอเดียจนกลายเป็นนวัตกรรมที่ออกจำหน่ายในตลาดได้ รวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมในเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการลงทุนกับนวัตกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน คัมภีร์นักนวัตกรรมเล่มนี้