หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ดับกรรม-ตามคำที่พระพุทธเจ้าสอน โดย ผศ.ดร.-สุขพัฒน์-อนนท์จารย์ สำนักพิมพ์ ปราชญ์ หมวดหนังสือ
ดับกรรม-ตามคำที่พระพุทธเจ้าสอน

ดับกรรม-ตามคำที่พระพุทธเจ้าสอน
.   นำเสนอเรื่องราวของ "กรรม" ในมุมของพระพุทธศาสนา เทียบเคียงกับปรัชญาของชีวิต ซึ่งผู้เขียนมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ได้มองเห็นว่า วันนี้สังคมไทยเข้าใจในเรื่องกรรมค่อนข้างจะผิด จึงได้นำเอาความรู้ในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกรรม มาถ่ายทอดในรูปแบบของภาษาธรรมดา อ่านเข้าใจง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีสารบัญ
เรื่องที่ 1 ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน แค่...ทิฐิมานะมากไป
เรื่องที่ 2 การแก้ปัญหาโดยประชาคม แค่...คนบ้านๆ
เรื่องที่ 3 วิธีการแอบอ้างผู้มีบุญบารมี แค่่...แอบใช้ยี่ห้อผู้อื่น
เรื่องที่ 4 โลกนี้คนโง่มากกว่าคนฉลาด แค่...เขาไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้
เรื่องที่ 5 ความรักทำให้คนบริสุทธิ์ แค่...รักคือทางผ่าน
เรื่องที่ 6 อยากใหญ่แต่บารมีไม่ถึง ถึงแค่...ความแตกแยก
เรื่องที่ 7 วาสนาบุญบารมีแข่งกันไม่ได้ แข่งได้แค่...อย่างอื่น
เรื่องที่ 8 แผนรักพี่ต้องหนีพ่อ แค่...การเมืองเป็นเหตุ
เรื่องที่ 9 ผู้นำหลงสาวงาม แค่...เกือบไป
เรื่องที่ 10 แผนการจับผู้ก่อการร้าย แค่...นิ่งๆ ทุกอย่างจะถูกเปิด

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ดับกรรม-ตามคำที่พระพุทธเจ้าสอนเล่มนี้