หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ตะลุยเกมจับผิดภาพ โดย กนก-ณัฐ สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร หมวดหนังสือ
ตะลุยเกมจับผิดภาพ

ตะลุยเกมจับผิดภาพ
.   "ตะลุยเกมจับผิดภาพ" มาช่วยกันหาจุดแตกต่างกันระหว่างภาพ 2 ภาพที่เหมือนกัน ซึ่งจะมีจุดแตกต่างกันประมาณ 5-6 จุด เกมจับผิดภาพนี้จะสร้างให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ติดพันจนไม่อยากหยุดเล่น หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างพัฒนาการทางด้านสายตา ความคิด การหัดสังเกต และคลายเครียดได้เป็นอย่างดี เหมาะกับเด็กช่วงอายุ 7 ปีขึ้นไป จะช่วนเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการทางด้านสมองเป็นอย่างดี
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ตะลุยเกมจับผิดภาพเล่มนี้