หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ตามรอยยุวกษัตริย์-สวิตเซอร์แลนด์-+DVD โดย ยุพา-ชุมจันทร์ สำนักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์ หมวดหนังสือ
ตามรอยยุวกษัตริย์-สวิตเซอร์แลนด์-+DVD

ตามรอยยุวกษัตริย์-สวิตเซอร์แลนด์-+DVD
.   หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยจะนำผู้อ่านไปเยือน 9 ที่ประทับและสถานที่สำคัญเมื่อทรงพระเยาว์และยังประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ อาทิ พระตำหนักวิลล่าวัฒนา โรงเรียนเอกอล นูแวล มหาวิทยาลัยโลซานน์ โรงแรมโบริวาจ แฟลตเลขที่ 16 บนถนนทิสโซต์ แฟลตเลขที่ 19 บนถนนอาวองโปสต์ สวนริมทะเลสาบลาคเลมอง เลเพลยาร์ด ตลาดนัด แซงค์ฟรังซัวส์ พร้อมจัดทำเป็นดีวีดีแทรกพิเศษในเล่ม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ตามรอยยุวกษัตริย์-สวิตเซอร์แลนด์-+DVDเล่มนี้