หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ทัณฑ์สิเน่หา โดย ภีมวัจน์ สำนักพิมพ์ ivy หมวดหนังสือ
ทัณฑ์สิเน่หา

ทัณฑ์สิเน่หา
.   ทุกๆ คน ต่างมีเหตุผลในการทำบางสิ่งบางอย่าง หากเราทุกคนต่างก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่ต้องการ ความรัก เช่นเดียวกับเธอ...

ปิ่นนารี...เพราะข้อตกลง ทำให้เธอต้องยอมแต่งงานกับคนที่ไม่มีหัวใจอย่างธาราธร

อินทิรา...ต้องยืนหยัดและพยายามเรียกร้องความรับผิดชอบจากนายหัวกริณธ์...เพื่อหัวใจของตัวเอง

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ทัณฑ์สิเน่หาเล่มนี้