หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ทางสายเอกมุ่งตรงสู่-สวรรค์-คุณเท่านั้นที่เลือก โดย รบธรรม สำนักพิมพ์ Feel-Good หมวดหนังสือ
ทางสายเอกมุ่งตรงสู่-สวรรค์-คุณเท่านั้นที่เลือก

ทางสายเอกมุ่งตรงสู่-สวรรค์-คุณเท่านั้นที่เลือก
.   พบกับ "ทางสายเอกสู่สุคติภูมิ" ที่จะทำให้คุณถึงพร้อมสู่ความสงบอย่างแท้จริง หากจะพูดถึงคำว่า "ทางสายเอก" เราก็คงจะเข้าใจถึงทางสายหลัก ทางสายตรง เป็นทางที่ตรงไปตรงมาและตรงไปยังเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด ไม่ลัดเลี้ยวเคี้ยวคด ไม่ลึกลับซับซ้อน และไม่มีคำว่าหลงทิศผิดทางอย่างแน่นอน ซึ่งทางสายเอกสู่สุคติภูมินั้นก็เป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งหากคุณปรารถนาที่จะไปสู่สุคติภูมิเบื้องหน้าแล้วก็ต้องอาศัยทางเดียวทางนี้ และทางที่ว่านี้คืออะไร? คุณจะไปได้อย่างไร? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!สารบัญ
- "ทางสายเอกสู่สุคติภูมิ" คืออะไร?
- บาป-บุญ มีจริงหรือ?
- "สวรรค์" สวยงามน่าอยู่เพียงไร?
- "นรก" น่าเข็ดขยาดสักเพียงไหน?
- "สวรรค์อยู่ในอก" "นรกอยู่ในใจ"
- "บุญ" เรือสีขาวนำเราสู่สรวงสวรรค์
- "บาป" เชือกสีดำชักนำสู่ขุมนรก
- "กรรม" ลิขิต "คน" แต่ "คน" ก็ลิขิต "กรรม" ได้!
- "เสบียงบุญ" สะสมไว้เพื่อชาติภพใหม่ที่ดีกว่าเก่า
- "ใกล้ตาย" ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ทางสายเอกมุ่งตรงสู่-สวรรค์-คุณเท่านั้นที่เลือกเล่มนี้