หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ทิเบตที่เป็นจริง โดย เอ.-ทอม-กรุนเฟลด์ สำนักพิมพ์ แพรธรรม หมวดหนังสือ
ทิเบตที่เป็นจริง

ทิเบตที่เป็นจริง
.   หนังสือ "ทิเบตที่เป็นจริง" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ดอกเตอร์ เอ. ทอม กรุนเฟลด์" ผู้เชี่ยวชาญจีนวิทยาและทิเบตวิทยาชาวแคนาดา ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ที่เอมไพร์คอลเลจ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทิเบต ถือเป็นความพยายามของผู้เขียนอย่างมาก ที่จะอธิบายประวัติศาสตร์โดยไม่ถูกพันธกรณีทางการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ หรืออารมณ์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หากแต่เป็นพันธกรณีของผู้เขียนที่มีความมุ่งหมายที่จะทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ทิเบตมากขึ้น และต้องการแสวงหา "ความจริง" ทั้งๆ ที่รู้ว่า "ความจริง" นั้น เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตามกาลเวลา นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าน่าอ่านและศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ทิเบตที่เป็นจริงเล่มนี้