หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ที่นี่มีความหมาย...อุดมศึกษากับการฟูมฟักพุทธิปัญญา โดย นวพร-เรืองสกุล สำนักพิมพ์ Knowledge-Plus หมวดหนังสือ
ที่นี่มีความหมาย...อุดมศึกษากับการฟูมฟักพุทธิปัญญา

ที่นี่มีความหมาย...อุดมศึกษากับการฟูมฟักพุทธิปัญญา
.   หนังสือ "ที่นี่มีความหมาย...อุดมศึกษากับการฟูมฟักพุทธิปัญญา" เล่มนี้ ได้นำเสนอการศึกษาในรูปแบบ Liberal Arts เป็นทางเลือกหนึ่ง Liberal Arts Education ซึ่งเคยเรียกกันว่า "ศิลปศาสตร์" ตอนนี้เรียก "ศิลปวิทยาศาสตร์" ส่วนในข้อเขียนนี้บางทีก็เรียก "ศิลปวิทยา" หรือ "เสรีวิทยา" เป็นทางเลือกแน่หรือ ดีจริงหรือ ดีอย่างไร ดีที่ตรงไหน และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำการศึกษาในรูปแบบเสรีวิทยา มาใช้ในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ควรจะประยุกต์ใช้เรื่องใด เพียงใด และอย่างไร เหล่านี้เป็นคำถามที่ควรได้รับคำตอบ ณ เวลานี้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ที่นี่มีความหมาย...อุดมศึกษากับการฟูมฟักพุทธิปัญญาเล่มนี้