หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ทุกชีวิตลิขิตไว้ด้วยกรรมของตนเอง โดย พ.ต.อ.ประยูร-ดิษฐานพงศ์ สำนักพิมพ์ book-diamond หมวดหนังสือ
ทุกชีวิตลิขิตไว้ด้วยกรรมของตนเอง

ทุกชีวิตลิขิตไว้ด้วยกรรมของตนเอง
.   -