หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ บันทึกถึงลูกผู้มาจากดวงดาวอื่น โดย เจนจิรา-สุ สำนักพิมพ์ รักษ์ หมวดหนังสือ
บันทึกถึงลูกผู้มาจากดวงดาวอื่น

บันทึกถึงลูกผู้มาจากดวงดาวอื่น
.   หนังสือ "บันทึกถึงลูกผู้มาจากดวงดาวอื่น" เล่มนี้ เป็นบันทึกของ "เจนจิรา สุ" ซึ่ีงผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวของตนเอง เธอเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น หลังจากอ่านหนังสือเรื่อง "คำสารภาพของพ่อ" ของ "โดม วุฒิชัย" เธอต้องการให้ลูกได้รับรู้ในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวลูก ตั้งแต่ตัวของแม่เอง ซึ่งอาจหมายถึงกำพืดและคำสารภาพบางอย่างทีเธออยากเขียนไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับลูก ลูกที่เกิดมาจากดวงดาวอื่น ที่ไม่ใช่ดวงดาวของพ่อหรือดวงดาวของแม่เสียทีเดียว จึงต้องทำความเข้าใจในชาติกำเนิด ความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งลูกอาจจะภาคภูมิใจ หรือน้อยเนื้อต่ำใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกจะให้คุณค่าต่อชาติกำเนิดตัวเองอย่างไร
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน บันทึกถึงลูกผู้มาจากดวงดาวอื่นเล่มนี้