หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ปมรักลวงใจ โดย OASIS สำนักพิมพ์ Fine-book หมวดหนังสือ
ปมรักลวงใจ

ปมรักลวงใจ
.   จะทำอย่างไร หากวันหนึ่งต้องตื่นขึ้นมาโดยที่จำอะไรไม่ได้เลย จำชื่อตัวเองไม่ได้ จำเรื่องราวในอดีตไม่ได้ สมองว่างเปล่า ราวกับเพิ่งเกิดขึ้นมาบนโลก ไม่มีอดีต มีเพียงปัจจุบันที่ว่างเปล่า ไม่นับอนาคตที่มืดมนจนมองไม่เห็น

และจะทำอย่างไร หากในช่วงเวลาที่จำอะไรไม่ได้นั้น มีคนๆ หนึ่งเข้ามาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด คอยบอก คอยแนะ คอยให้ข้อมูล ราวกับว่าตัวเขาเป็นผู้เขียนบทให้กับชีวิต แต่จะเชื่อได้อย่างไรว่า อะไรจริง อะไรเท็จ ในเมื่อสิ่งต่างๆ รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวพัน ล้วนแต่มีบางอย่างที่ทำให้ต้องรู้สึกเคลือบแคลง...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ปมรักลวงใจเล่มนี้