หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ปาฏิหาริย์แห่งจินตภาพ โดย สุวรรณา-โชคประจักษ์ชัด สำนักพิมพ์ ทวีศักดิ์-อุชุคตานนท์ หมวดหนังสือ
ปาฏิหาริย์แห่งจินตภาพ

ปาฏิหาริย์แห่งจินตภาพ
.   "คนธรรมดาเช่นคุณก็สามารถมีชีวิตอย่างที่ฝันได้" หนังสือชุด "The Coach-ครูชีวิต" ทั้ง 3 เล่ม พร้อมเครื่องมือทั้งสาม ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ถูกต้อง...ปลุกจิตสำนึก จินตภาพที่สร้างสรรค์...ปลุกพลังฝัน กิจวัตรที่งดงาม...ปลุกการกระทำ เมื่อทั้งสามส่วนประกอบกัน ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงได้ดังใจหมาย โดยคุณสามารถเรียนรู้การตั้งคำถามที่ถูกต้องจากหนังสือ...คำถามที่ถูกต้อง เรียนรู้การสร้างจินตภาพที่สร้างสรรค์จากหนังสือ...ปาฏิหาริย์แห่งจินตภาพ และเรียนรู้การทำกิจวัตรที่ดีงดงามจากหนังสือ...อำนาจภายใน นี่คือนังสือการพัฒนาตนเองที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับคุณผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง การอ่านหนังสือชุดนี้แล้วนำไปปฎิบัติ ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างที่คุณปรารถนา!
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ปาฏิหาริย์แห่งจินตภาพเล่มนี้