หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์-(ปกคล้ายกัน) โดย เจนจิรา-วรรษชล สำนักพิมพ์ Book-Caff หมวดหนังสือ
ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์-(ปกคล้ายกัน)

ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์-(ปกคล้ายกัน)
.   หนังสือที่จะช่วยให้คุณฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในเล่มได้รวบรวมคำศัพท์ไว้มากมาย โดยแยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกพูดจากคำศัพท์ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังสอนการอ่าน การออกเสียง และการผสมเสียงภาษาญี่ปุ่น ไว้ให้ผู้อ่านที่ไม่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาก่อน สามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง และสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่พบเจอและใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้น ผู้อ่านที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น สามารถหยิบคำศัพท์ในเล่ม ไปใช้เพื่อช่วยในการสื่อสารกับคนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ


สารบัญ

ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและการออกเสียง
- ตัวอักษรฮิระงะนะ
- ตัวอักษรคะตะคะนะ
- ตัวอักษรคันจิ
ฯลฯ

เปิดคลังคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
- ร่างกาย
- รูปร่างและลักษณะภายนอกของคนและสิ่งของ
- อวัยวะภายในร่างกาย
ฯลฯ

ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่น
- ประโยคแนะนำตัว
- ประโยคทักทาย
- ประโยคกล่าวลา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์-(ปกคล้ายกัน)เล่มนี้