หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ฝ่าแดนเลือด-เล่ม-1-3-(จบ) โดย ฮ่วมเล้ง สำนักพิมพ์ วิถีบูรพา หมวดหนังสือ
ฝ่าแดนเลือด-เล่ม-1-3-(จบ)

ฝ่าแดนเลือด-เล่ม-1-3-(จบ)
.   "ฝ่าแดนเลือด" ...แปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาจีนชื่อ เลาะยิกตู้เล้ง แปลว่า "ประหารมังกรตะวันรอน" ตัวเอกของเรื่องเป็นคนครัวในวัดเสียวลิ้มยี่ ไม่ล่วงรู้ชาติกำเนิดตัวเอง ต้องฝ่าฟันภยันตรายต่างๆ นานา ตกอยู่ในห้วงลี้ลับชั่วร้าย จวบกระทั่งสำเร็จยอดวิชา มีฝีมือที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่า มีชีวิตแขวนอยู่ด้ายเส้นด้าย จึงเป็นเรื่องบู๊ที่ดุเดือดเลือดพล่านเรื่องหนึ่ง...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ฝ่าแดนเลือด-เล่ม-1-3-(จบ)เล่มนี้