หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คิดบวก โดย กัลยาณี สำนักพิมพ์ ต้นคิด หมวดหนังสือ
พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คิดบวก

พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คิดบวก
.  
ในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทบไม่มีคำสอนในเรื่องบวก ทว่ามีแต่คิดจากความจริงโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการประกอบด้วยทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ยังเริ่มต้นคิดจากความทุกข์เป็นจุดเริ่มต้น ที่สำคัญคำสอนส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องหลักเหตุและผล ไม่ใช่หลักของความเชื่อ สิ่งต่างๆ เหล่านี้น่าจะพอยืนยันได้ว่าพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้คิดบวกหากแต่สอนให้คิดทุกอย่างจากความเป็นจริง


สารบัญ

- พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คิดบวก
- หนทางขจัดทุกข์ก้าวสู่ความสุขที่เเท้จริง
- อัศจรรย์คำสอนให้ประพฤติรู้ดี-รู้ชั่ว
- ยึดหลักความจริงปฎิบัติเเล้วชีวิตรุ่งเรือง
- ตื่นความคิด ก่อนพบทางสว่างด้วยธรรมะ
- ปล่อยวางกับคิดบวกต่างกันอย่างไร
- สลายกิเลสออกจากใจลดกรรมได้จริง
- พระพุทธเจ้าไม่สอนให้งมงาย - เเก้กรรม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คิดบวกเล่มนี้