หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ พระอินทร์-มหาเทวะผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาแบบอย่างแห่งจิตอาสา โดย ผช.ดร.ศานติ-ภักดีคำ สำนักพิมพ์ อมรินทร์ หมวดหนังสือ
พระอินทร์-มหาเทวะผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาแบบอย่างแห่งจิตอาสา

พระอินทร์-มหาเทวะผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาแบบอย่างแห่งจิตอาสา
.   "พระอินทร์" เป็นเทพเจ้าที่คนไทยรู้จักกันมาเป็นเวลานานและรู้จักกันดี ทั้งในฐานะที่เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และเทพเจ้าในพระพุทธศาสนา หากพิจารณาประวัติความเป็นมาของพระอินทร์จะพบว่าเรื่องราวของพระอินทร์แม้จะเป็นเทพเจ้าองค์เดียวกัน แต่ก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่แตกต่างกันไป ตามยุคตามสมัยด้วยเหตุนี้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอินทร์ที่จะนำมาเสนอต่อไปนี้จึงเป็นการนำเรื่องราวของพระอินทร์ในแง่มุมต่างๆ มาร้อยเรียงตามลำดับ เพื่อให้เราเข้าใจถึงตัวตนของพระอินทร์และพระอินทร์ในสังคมไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สารบัญ
- พระอินทร์
- การเกิดขึ้นของพระอินทร์
- พระอินทร์ในคัมภีร์ฤคเวท
- พระอินทร์ เทพผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา
- พระอินทร์ในคัมภีร์ชาดก
- พระอินทร์ในพุทธประวัติ
- สมบัติของพระอินทร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
- พระอินทร์ในคัมภีร์ยุคมหากาพย์
- พระอินทร์ในมหากาพย์รามายณะ
- พระอินทร์ในมหากาพย์มหาภารตะ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน พระอินทร์-มหาเทวะผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาแบบอย่างแห่งจิตอาสาเล่มนี้