หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ พลิกโลกเหนือธรรม โดย ปราชญ์ สำนักพิมพ์ ปราชญ์ หมวดหนังสือ
พลิกโลกเหนือธรรม

พลิกโลกเหนือธรรม
.   รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของ "ท่านพุทธทาส" ที่ได้แสดงไว้ในโอกาสต่างๆ โดยการคัดเฉพาะในบทที่มีความเข้มข้นถึงแก่นธรรมแท้มาเสนอ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ความสงบภายในจิตใจ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีสารบัญ
- ตัวกู-ของกู
- ภาษาคน ภาษาธรรม
- พระรัตนตรัย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน พลิกโลกเหนือธรรมเล่มนี้