หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ พูดอังกฤษทันใจ!-เลือกใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน โดย ดร.-พุทธชวินท์-ประเวศวิชญ์ สำนักพิมพ์ แพรธรรม หมวดหนังสือ
พูดอังกฤษทันใจ!-เลือกใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

พูดอังกฤษทันใจ!-เลือกใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
.   รวบรวมประโยคสนทนาที่มักพบเจอเป็นประจำ จากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เวลาเจอสถานการณ์ที่จะต้องพูดและเรามักนึกคำพูดในภาษาอังกฤษไม่ได้ อาทิ แสดงความช่วยเหลือ ขอให้ใครบางคนหลีกทาง ต้องการช่วยถือสิ่งของ เกิดเหตุฉุกเฉิน จะช่วยอธิบายการแจ้งเหตุร้าย บอกเส้นทางและวิธีการเดินทาง เเล้วคุณจะรู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องชวนเครียดอีกต่อไป
สารบัญ
- บทสนทนาในสถานการณ์ทั่วไป
- ประโยคในการสนทนาที่ควรรู้
- หลักเกณฑ์การทับศัพท์
- หลักการออกเสียง
- หลักการใชควรรู้
- หลักการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน พูดอังกฤษทันใจ!-เลือกใช้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเล่มนี้