หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมและท่องเที่ยว โดย Lord-Bell-boys สำนักพิมพ์ Dดี หมวดหนังสือ
ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมและท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมและท่องเที่ยว
.  
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นหรือจุดสุดท้ายของการฝึกฝน แต่เป็นหนึ่งในหลายๆ จุดของการพัฒนาตนเอง และการทำงานในสายอาชีพนี้ นอกจากการเรียนรู้ฝึกฝนแล้ว สิ่งที่สำคัญมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งนั่นคือประสบการณ์การทำงานที่จะได้รับ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาและขัดเกลาตนเองเพื่อการทำงานและอนาคตที่ดีต่อไป เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วย section แบ่งตามแผนก 3 แผนกของโรงแรมได้แก่ แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกทำความสะอาด โดยจะแบ่งเนื้อหาเป็น stage ตามลำดับการทำงานของโรงแรม เพื่อง่ายต่อการศึกษา ฝึกฝน และทบทวนอย่างเป็นระบบ


สารบัญ

- การศึกษาต่อในธุรกิจการโรงแรมและโอกาสงาน

Section 1 แผนกต้อนรับ Front Desk
- Stage 1 การจองห้องพัก Making a Reservation
- Stage 2 การต้อนรับ Reception
- Stage 3 การสอบถามข้อมูลลูกค้า Inquiring Information
- Stage 4 การรับมือกับข้อติเตียนของลูกค้า Settling Guest's Complaints

Section 2 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Department
- Stage 5 การให้บริการที่บาร์ At the Bar
- Stage 6 การเชิญลูกค้าไปที่โต๊ะอาหาร Seating Guests
- Stage 7 การรับสั่งอาหาร Taking Order

Section 3 แผนกทำความสะอาด The Housekeeping Department
- Stage 8 การพาลูกค้าไปห้องพัก Guiding the Guests to Their Rooms
- Stage 9 บริการซักรีด Laundry Service
- Stage 10 บริการซ่อมแซมทั่วไป Maintenance
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมและท่องเที่ยวเล่มนี้