หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ วันที่ถอดหมวก โดย เสกสรรค์-ประเสริฐกุล สำนักพิมพ์ สามัญชน หมวดหนังสือ
วันที่ถอดหมวก

วันที่ถอดหมวก
.   ...หากไม่นับ "ผ่านพบไม่ผูกพัน" ซึ่งให้ความสำคัญต่อรูปแบบทางศิลปะ งานชุดนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผมตั้งใจจับประเด็นทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง โดยแทบไม่เอ่ยถึงปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เหมือน ในเล่มอื่นๆ ผมเคยใช้เวลาเกิน 5 ปี รบกับอำนาจรัฐที่ผมเห็นว่าไร้ความเป็นธรรม และใช้เวลาอีกกว่า 20 ปี ตังคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิต ผมขัดแย้งกับโลก ขัดแย้งกับผู้อื่น และขัดแย้งกับตัวเอง จนสิ้นแรงเหนื่อยล้า แทบไม่อาจอยู่เป็นผู้เป็นคน กระทั่งห้วงยามสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจ ผมจึงตระหนักว่าแท้จริงแล้วผมตกเป็นเหยื่อของอุปาทานบางอย่างที่จินตนาการขึ้นเอง ผมมองโลกแบบแยกตัว และแยกส่วนมากเกินไป เมื่อปล่อยวางตรงนั้น พลันโลกกลายเป็นสดใส ชีวิตโล่งเบา โดยผมเกือบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม...บางส่วนของ "บันทึกผู้เขียน" ...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน วันที่ถอดหมวกเล่มนี้