หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ สบายใจ...แม้มีหนี้ โดย พรพิมล-ปฐมศักดิ์ สำนักพิมพ์ เนชั่น หมวดหนังสือ
สบายใจ...แม้มีหนี้

สบายใจ...แม้มีหนี้
.   สบายใจ...แม้มีหนี้ ประโยคนี้จะเป็นไปได้ด้วยหรือๆ ได้สิ! ได้แน่นอน! จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่คลุกคลีอยู่กับงานปล่อยสินเชื่อมานานได้เห็นสารพันปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่อยากสร้างโอกาสให้ตัวเอง แต่ไม่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จนต้องหันไปหาหนี้นอกระบบ ที่กลับสร้างผลเสียให้ภายหลัง ปัญหาของคนที่ไม่อยากเป็นหนี้ จนยอมปล่อยให้โอกาสดีๆ หลุดลอยไป ปัญหาของคนที่เป็นหนี้แล้ว แต่บริหารจัดการไม่เป็น จนหนี้สินล้นพ้นตัวในที่สุด ตลอดจนถึงมุมมองด้านลบที่มีต่อคำว่า "หนี้สิน" ... ผู้เขียนกำลังจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องหนี้ให้เป็นด้านบวก ชี้ประโยชน์ของหนี้ที่สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเอง พร้อมกับเผยวิธีที่จะเป็นหนี้อย่างไร ให้มีความสุข สมกับชื่อหนังสือเล่มนี้!
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน สบายใจ...แม้มีหนี้เล่มนี้