หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ สุดยอดอัจฉริยะ-100-นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก โดย Jon-Balchin สำนักพิมพ์ ปาเจรา หมวดหนังสือ
สุดยอดอัจฉริยะ-100-นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก

สุดยอดอัจฉริยะ-100-นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก
.   หนังสือเรื่อง สุดยอดอัจฉริยะ 100 นักวิทยาศาสตร์ ผู้เปลี่ยนแปลงโลก แนะนำให้ท่านได้รู้จักนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หรือยักษ์ในความหมายของนิวตันจำนวน 100 คน พร้อมทั้งการสำรวจ ผลสำเร็จสุดยอดของพวกเขา ทั้งบุรุษและสตรีผู้ได้ต่อสู้ดิ้นรน จนประสบความสำเร็จในการขยายอาณาเขตแห่งความรู้ของมนุษย์ให้กว้างไกลออกไปอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน สุดยอดอัจฉริยะ-100-นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลกเล่มนี้