หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เขาว่าผมคือมืออาชีพ-ภาค-2 โดย สุจินต์-จันทร์นวล สำนักพิมพ์ มติชน หมวดหนังสือ
เขาว่าผมคือมืออาชีพ-ภาค-2

.   ภาคอื่น ๆ
เขาว่าผมคือมืออาชีพ ภาค 3
เขาว่าผมคือมืออาชีพ ภาค 1

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เขาว่าผมคือมืออาชีพ-ภาค-2เล่มนี้