หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เคาะความคิดคุณแม่มือใหม่วัยกระเตาะ โดย ปัณณพร-พิมพ์วรรณ์ สำนักพิมพ์ Best-Book หมวดหนังสือ
เคาะความคิดคุณแม่มือใหม่วัยกระเตาะ

เคาะความคิดคุณแม่มือใหม่วัยกระเตาะ
.   เมื่อคุณกำลังก้าวสู่การเป็นคุณแม่มือใหม่จนคุณตั้งตัวไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างการ สภาพจิตใจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นคุณแม่มือใหม่จะต้องเตรียมรับมือ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การปรับตัว การปรับใจของตัวเองให้พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าคุณ จะเป็นคุณแม่วัยกระเตาะก็สามารถเลี้ยงลูกให้เก่ง ฉลาด และดีได้ มาเรียนรู้หลากหลายวิธีการปรับตัวปรับใจกับการเป็นคุณแม่มือใหม่ได้ในหนังสือ "เคาะความคิดคุณแม่มือใหม่วัยกระเตาะ เลี้ยงลูกให้แข็งแรง เก่ง และฉลาดได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง" เล่มนี้


สารบัญ

- ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่วัยกระเตาะ
- เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของคุณแม่วัยกระเตาะ
- เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ของคุณแม่วัยกระเตาะ
- คุณแม่วัยกระเตาะฉลาดทำใจ ฉลาดคิด และฉลาดปรับตัว
- ออกแบบวิธีคิด สร้างสุขให้คุณแม่ และลูกน้อยด้วยตัวเอง
- เป็นคุณแม่ก็สวยและสาวได้
- เคล็ด(ไม่)ลับ ดูแลตัวเองของคุณแม่ยังสาว
- ข้อควรระวังและหลีเลี่ยงสำหรับคุณแม่
- เรียนรู้อาการแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เคาะความคิดคุณแม่มือใหม่วัยกระเตาะเล่มนี้