หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เจรจาประสา(น)ความร่วมมือ-:-Give-Negotiation-Get-Collaboration โดย ยงยุทธ-พีรพงศ์พิพัฒน์ สำนักพิมพ์ D4-consultant หมวดหนังสือ
เจรจาประสา(น)ความร่วมมือ-:-Give-Negotiation-Get-Collaboration

เจรจาประสา(น)ความร่วมมือ-:-Give-Negotiation-Get-Collaboration
.   หนังสือ "เจรจาประสา(น)ความร่วมมือ : Give Negotiation Get Collaboration" จะเผยเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะทำให้คุณรู้ว่า ทำอย่างไรผู้อื่นจึงจะร่วมมือ เพราะหากคุณรู้แล้วจะไม่ยาก ที่ยากเพราะคุณไม่รู้กับ 5 กับดัก 15 กลยุทธ์ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะนำพาให้คุณเปลี่ยนจากการเจรจาต่อรองที่ยากความขัดแย้งที่ไม่มีทางออกสู่มิติใหม่ในการการเจรจาต่อรองที่สนุก สร้างสรรค์ และยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป


สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญของการเจรจาต่อรองเเละประสานความร่วมมือ
บทที่ 2 ลักษณะของการเจรจาโดยทั่วไป
บทที่ 3 เเนวคิดทั่วไปในการเจรจาต่อรองเเละประนความร่วมมือ
บทที่ 4 5 กับดักของการเจรจาต่อรอง
บทที่ 5 15 กลยุทธ์เเละกลวิธีที่ใช้บ่อยในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 6 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์
บทที่ 7 ขั้นตอนที่ 2 การวางเเผน
บทที่ 8 ขั้นตอนที่ 3 การเจรจา
บทที่ 9 เทคนิคการสื่สารระหว่างการเจรจาต่อรอง
บทที่ 10 ขั้นตอนที่ 4 ประสานความร่วมมือหลังการเจรจาต่อรอง
บทที่ 11 ตัวอย่างบริษัท ABC กับธนาคาร
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เจรจาประสา(น)ความร่วมมือ-:-Give-Negotiation-Get-Collaborationเล่มนี้