หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เช้าวันใหม่...ในเงามืด-:-พิมใจ-อินทะมูล โดย อรสม-สุทธิสาคร สำนักพิมพ์ แพรว หมวดหนังสือ
เช้าวันใหม่...ในเงามืด-:-พิมใจ-อินทะมูล

เช้าวันใหม่...ในเงามืด-:-พิมใจ-อินทะมูล
.   ชีวิตจริงของผู้ติดเชื่อเอชไอวี 18 ปีที่พลิกบทบาทก้าวสู่เส้นทางพัฒนา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เช้าวันใหม่...ในเงามืด-:-พิมใจ-อินทะมูลเล่มนี้