หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เที่ยวยุโรปแบบ-Budget โดย ปฏิพัทธ์-บุญวรรณโณ สำนักพิมพ์ วงกลม หมวดหนังสือ
เที่ยวยุโรปแบบ-Budget

เที่ยวยุโรปแบบ-Budget
.   เรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวยุโรป 3 ประเทศ แบบประหยัดภายในเวลา 15 วัน (สาธารณรัฐเชค - ออสเตรีย - ฮังการี) ในเล่มบอกวิธีตั้งแต่การเตรียมตัว คำนวนค่าใช้จ่าย รวบรวมทริปและทริกไว้สำหรับชาวไทยโดยเฉพาะ พร้อมกลับไทยกับเงินที่ยังเหลืออยู่เต็มกระเป๋า ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเข้าใจง่าย ภาพประกอบสี่สี ขนาดรูปเล่มกะทัดรัด เหมาะแก่การพกพาในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เที่ยวยุโรปแบบ-Budgetเล่มนี้