หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เราหลงลืมอะไรบางอย่าง-(ปกสีน้ำตาล) โดย วัชระ-สัจจะสารสิน สำนักพิมพ์ นาคร หมวดหนังสือ
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง-(ปกสีน้ำตาล)

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง-(ปกสีน้ำตาล)
.   รางวัลซีไรท์ ปี 2551 ประเภทเรื่องสั้น
รวมเรื่องสั้น "เราหลงลืมอะไรบางอย่าง" ของนักเขียนลูกใหม่ 'วัชระ สัจจะสารสิน' เป็นงานเขียนที่ผูกติดกับความเป็นไปของสังคม เพื่อตั้งคำถามกับประชาธิปไตย การปฏิวัติเมืองที่เต็มไปด้วยขยะ ความเชื่อในชนบทที่กำลังสั่นคลอน ความแปลกหน้าต่อเมือง สังคมอุดมการณ์ที่กำลังสูญหาย ความหวาดระแวงของคนในสังคมเดียวกัน และความเป็นปัจเจกบุคคล ทั้งที่เกี่ยวโยงและแยกส่วนเด็ดขาดกับสังคม พินิจด้วยสายตาคนรุ่นใหม่...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เราหลงลืมอะไรบางอย่าง-(ปกสีน้ำตาล)เล่มนี้