หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เลี้ยงกบคอนโด โดย สมพงษ์-บัวแย้ม สำนักพิมพ์ ทานตะวัน หมวดหนังสือ
เลี้ยงกบคอนโด

เลี้ยงกบคอนโด
.   "กบ" เป็นสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ หน้าตา ลำตัวไม่ค่อยสวยนัก แต่สามารถทำเงินให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ในหนังสือเล่มนี้ ได้แนะนำวิธีการเลี้ยงกบ ทั้งในแบบกึ่งพัฒนา และการเลี้ยงแบบพัฒนา ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทุนทรัพย์และสิ่งแวดล้อมของผู้เลี้ยงเอง อธิบายถึงวิธีการเลี้ยงกบอย่างหลากหลายวิธี เพื่อสะดวกในการไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเกษตรกรผู้เลี้ยง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เลี้ยงกบคอนโดเล่มนี้