หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เล่ห์เสน่หาซาตาน โดย พิมพ์ชนก สำนักพิมพ์ Sue หมวดหนังสือ
เล่ห์เสน่หาซาตาน

เล่ห์เสน่หาซาตาน
.   เจ้านาย ครับ" ไตรส่งเช็คให้เจ้านาย
"เธอปฏิเ้สธอย่างนั้นหรือ" เฮนลี่ถามด้วยความรู้สึกเหมือนถูกตบหน้า
เพราะไม่มีผู้หญิงหน้าไหนปฏิเสธ คนอย่างเฮนลี่ได้
คำปฏิเสธของหญิงสาว คือคำท้าทายสำหรับเขา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เล่ห์เสน่หาซาตานเล่มนี้