หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เอดส์ไดอารี่-7-ป่วยใจ โดย แก้ว สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า หมวดหนังสือ
เอดส์ไดอารี่-7-ป่วยใจ

เอดส์ไดอารี่-7-ป่วยใจ
.   เอดส์ไดอารี่เล่มนี้ "คุณแก้ว" ผู้เขียนได้เน้นไปในเรื่องของการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ ทั้งทางกาย และทางใจ โดยเฉพาะทางใจ ความเครียดต่างๆ ที่ผู้ติดเชื้อจะได้รับผลกระทบจากผู้คน และสังคมรอบข้าง เธอชี้ชวนให้มองโลกอย่างเข้าใจ ตามความเป็นจริง ผ่านรายการทีวี ผ่านประสบการณ์ตรงต่างๆ อย่างมีความหวังว่าผู้ติดเชื้อจะอยู่ร่วมกับ HIV ได้อย่างเข้าใจและเป็นสุข หรืออย่างน้อย ก็ไม่ทุกข์มากจนทำร้ายให้ตัวเองเจ็บปวด หนังสือเล่มนี้ จะสร้างกำลังใจให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณจะเป็นเอดส์หรือไม่ก็ตาม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เอดส์ไดอารี่-7-ป่วยใจเล่มนี้