หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ แผ่นดินไหวภัยทั่วโลก-ฉบับเสริมข้อมูลใหม่ โดย เอกพร-เทิดไท สำนักพิมพ์ แพรธรรม หมวดหนังสือ
แผ่นดินไหวภัยทั่วโลก-ฉบับเสริมข้อมูลใหม่

แผ่นดินไหวภัยทั่วโลก-ฉบับเสริมข้อมูลใหม่
.   แผ่นดินไหวเกิดขึ้นถี่จนผิดสังเกต อย่าวางใจในปรากฏการณ์ชนิดนี้ แม้เราจะไม่เคยได้รับความสูญเสียอย่างหนักจากมันอย่างเช่นที่อื่นๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถรอดพ้นจากมันไปได้ตลอด หนังสือ "แผ่นดินไหวภัยทั่วโลก ฉบับเสริมข้อมูลใหม่" เล่มนี้ ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว และข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รอยเลื่อนอันตรายที่มีอยู่ทั่วโลก รอยเลื่อนต่างๆ ที่อยู่ในเขตประเทศไทย กรุงเทพฯ จะเกิดแผ่นดินไหว และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมภาคผนวก 10 อันดับแผ่นดินไหวรุนแรงในไทย รวมถึงการไหวครั้งรุนแรงที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คุณได้ศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจ และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง สติปัญญาอาจเป็นทางรอดเดียวเท่านั้นเมื่อต้องเผชิญกับมัน!
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน แผ่นดินไหวภัยทั่วโลก-ฉบับเสริมข้อมูลใหม่เล่มนี้